Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „IRVE” notiek saskaņā ar:

Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. atbildīgajai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  2. nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi talis@irve.lv ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  3. ievietojot to ziņošanas pastkastē;
  4. nosūtot SIA IRVE pa pastu ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  5.  atbildīgajai personai mutvārdos;
  6. SIA IRVE lietvedei, ja ziņojumu sniedz par atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.