Pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas noteikumi

 1. Pieņemot izstrādājumus, tiek noformēta pasūtījuma kvīts un kases čeks. Kvīts pieņemšana ir apliecinājumus tam, ka Klients ir iepazinies un piekrīt pasūtīju­ma pieņemšanas, izpildīšanas un izsniegšanas noteikumiem un ka ieraksti kvītī ir izdarīti pareizi.
   
 2. Mazgāšanai pieņem tikai taisno ve|u un vīriešu pletkreklus. Tīrīšanai pieņem visus izstrādājumus, kuriem, saskaņā ar izstrādājumā norādīto kopšanas instrukciju, var piemērot IRVĒ pieejamos tīrīšanas veidus un paņēmienus.
   
 3. Bez garantijas tīrīšanā tiek pieņemti šādi izstrādājumi:
 • ādas izstrādājumi;
 • aizkari;
 • kāzu un vakarkleitas;
 • dūnu jakas un mēteļi vai cita veida jakas vai mēteļi ar siltinājumu;
 • sintapona, dūnu vai vilnas segas;
 • sintapona, dūnu vai vilnas spilveni;
 • izstrādājumi bez kopšanas instrukcijas (dizaineru darbi utt.);
 • izstrādājumi, kuriem nav piemērojama nekāda veida kopšana (kopšanas instrukcijā nosvītroti visi apzīmējumi);
 • izstrādājumi ar krasi atšķirīgiem auduma krāsu salikumiem (balts un melns, sarkans un balts utt.)
 • balti izstrādājumi;
 • izstrādājumi ar nenoņemamu furnitūru;
 • ļoti netīri izstrādājumi;
 • netīri izstrādājumi ar kopšanas instrukciju par saudzīgu mazgāšanu vai tīrīšanu;
 • izstrādājumi ar apdari no dažādiem materiāliem (dermatīns, āda, līmēti vai šūti dekori utt.).

4. Pasūtījuma izpildes termiņš tiek atrunāts, pieņemot pasūtījumu un fiksēts uz pasūtījuma kvīts. Pēc klienta lūguma, ievērojot IRVES iespējas, pasūtījumu var pieņemt izpildīšanai 4 stundu laikā. Par pasūtījuma izpildīšanu 4 stundu laikā jāmaksā papildus 50% no pasūtījuma kopējās summas. Ja kādu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde 4 stundu laikā nav bijusi iespējama, Klientam tiek atdota 50% piemaksa, kas iekasēta steidzamo pasūtījumu pieņemot.

5. Pasūtījumus izsniedz, ja Klients uzrāda IRVES pasūtījuma pieņemšanas kvīts otro eksemplāru. Kvīts nozaudēšanas gadījumā Klientam par to jāinformē IRVES pasūtījumu pieņēmēja, ierodoties personīgi pieņemšanas punktā. Šajā gadījumā pasūtījums tiek izsniegts klientam, uzrādot pasi, autovadītāja apliecību vai citu personu apliecinošu likumīgi noformētu dokumentu. Ja līdz Klienta pieteikuma par kvīts nozaudēšanu saņemšanai izstrādājums izsniegts kādai trešajai personai, kas uzrādījusi nozaudēto pasūtījuma kvīti, IRVE nekādā mērā materiāli nav atbildīga Klienta priekšā, un visus zaudējumus uzņemas Klients.

 1. Pretenzijas par tīrīšanas un mazgāšanas kvalitāti tiek pieņemtas 3 dienu laikā, skaitot no pasūtījuma izsniegšanas briža. Pretenzijas par izsniegto izstrādājumu skaitu un piederību tiek pieņemtas tikai pasūtījuma izsniegšanas laikā.
   
 2. Ja pasūtījums izpildīts nekvalitatīvi, IRVE izstrādājumu tīra un mazgā atkārtoti bez maksas.
   
 3. Ja tīrīšanā vai mazgāšanā nodotā manta ir sabojāta IRVES vainas dēļ, Klientam tiek izmaksāta kompensācija līdz desmitkārtīgai tīrīšanas vai mazgāšanas cenai, bet par tīrīšanu un mazgāšanu iekasētā summa tiek atmaksāta klientam atpakaļ.
   
 4. IRVE neatbild par šādiem defektiem, kuri radušies tīrīšanas vai mazgāšanas procesā:
 • valdziņu noirums trikotāžas izstrādājumiem;
 • izstrādājuma saraušanās vai izstiepšanās pieļaujamās normas robežās;
 • caurumiem, kas, izstrādājumu tīrot vai mazgājot, radušies kodīgu vielu vai kožu iepriekšējas iedarbības vietās;
 • pret šķīdinātāju (perhloretilēnu) izturīgas izstrādājuma furnitūras bojājumi;
 • izstrādājuma bojājumi, kas radušies neizturīga auduma un vīles, nenoturīgu krāsu un impregnējuma dēļ;
 • bojājumi izstrādājumos, kuri pieņemti ar atzīmi kvītī «bez garantijas» vai «klients brīdināts par iespējamu nepietiekamu kvalitāti»;
 • nenoņemamas apģērba furnitūras un dekori, tai skaitā dažādas aizdares (rāvējslēdzēju kuģīši, spiedpogu krāsojums u.tml.);
 • gadījumos, kad klients pats ir mēģinājis izstrādājumu tīrīt mājas apstākļos.

10. Par lietām, kuras netiek izņemtas 5 dienu laikā no pasūtījuma izpildes termiņa, Klients maksā IRVEI glabāšanas naudu 1 % apmērā no kopējās summas, kas iekasēta no Klienta par pasūtījumu, par katru nokavēto pasūtījuma izņemšanas dienu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, skaitot no pasūtījuma izpildes dienas. Ja Klients tīrīšanai vai mazgāšanai nodotās mantas neizņem trīs mēnešu laikā no pasūtījuma izpildīšanas dienas, IRVE neizņemtās mantas izlieto pēc saviem ieskatiem (iznīcina, nodod labdarības iestādēm, u.tml.).